Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Yera Digital BV (‘Yera Digital’, ‘wij’, ’onze’, ‘ons’), wiens geregistreerd kantoor is in Posthoornstraat 17, 3011 WD te Rotterdam, in Nederland. Ons bedrijf is geregistreerd onder het kamer van koophandel nummer 86361570.

Deze algemene voorwaarden van gebruik (“voorwaarden”), samen met ons privacybeleid en ons cookiebeleid laten de juiste voorwaarden zien van het gebruik van de websites van Yera Digital (‘onze website’). Het gebruik van deze website verwijst naar, maar is niet beperkt tot, het browsen, openen, registreren voor gebruik, en/of abonneren op informatie of een dienst die wordt aangeboden.

Zorg ervoor dat je de algemene voorwaarden leest voordat je gebruik maakt van onze website. Als je niet met de algemene voorwaarden akkoord gaat kun je geen gebruik maken van onze website, wat betekent dat je de website direct moet verlaten. Door het gebruik van onze website ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en de overige genoemde voorwaarden (privacy beleid & cookie beleid) en stem je ermee in om ze in hun geheel na te leven.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden ga je akkoord met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. In geval van schending van deze voorwaarden, kunnen we alle consequenties nemen die wij gepast achten.

Informatie op onze website

We doen ons uiterste best om nauwkeurige en juiste informatie op onze website te tonen en bij te werken. We kunnen echter niet altijd garanderen dat de gegevens correct zijn. Gebruik daarom altijd andere bronnen om de verstrekte informatie te bevestigen en vertrouw niet alleen op de informatie die je op onze website vindt om je beslissingen op te baseren. Als je gegevens ziet die niet juist zijn, kun je ons dit laten weten via e-mail op [email protected].

Aanvragen van offertes

Onze website stelt gebruikers in staat om bedrijven te vinden die een service bieden waar zij naar op zoek zijn (gratis, vrijblijvende verhuisoffertes aanvragen). Door het indienen van een offerteaanvraag, gaan de gebruiker en Yera Digital akkoord met het volgende:

 • Yera Digital verstuurt contactgegevens van gebruikers naar maximaal 6 bedrijven. Deze bedrijven nemen zelf op contact met de gebruiker om deze een offerte te sturen. De gebruiker ontvangt hierbij een bevestigingsmail met de ingediende gegevens;
 • Yera Digital stuurt per e-mail een bevestiging naar de verschillende verhuisbedrijven waarnaar de gegevens zijn verzonden;
 • Yera Digital controleert ook of de gebruiker de aangevraagde offertes heeft ontvangen;
 • De gebruiker kan Yera Digital altijd feedback geven over de diensten van het bedrijf dat het heeft gebruikt.

We vertegenwoordigen of garanderen nooit de geschiktheid of kwaliteit van een bedrijf voor algemene of specifieke doeleinden. Onderzoek daarom eerst altijd van tevoren zelf het bedrijf waar je mee wilt samenwerken. Zo kun je er zelf voor zorgen dat het bedrijf de juiste kwaliteitscontroles doorstaat vóórdat er contracten worden afgesloten.

Wij zijn geen partij bij overeenkomsten, regelingen of transacties tussen de consumenten die diensten en/of bedrijven zoeken en de bedrijven zelf. Wij zijn tevens ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de handelingen, nalatigheid, producten of diensten van een bedrijf dat we voorstellen.

We kunnen helaas niet garanderen dat er altijd een offerte wordt aangeboden aan de klant of dat we een geschikt bedrijf voor de klant kunnen vinden om een ​​offerte aan te bieden.

Contentverordening

Wij geven gebruikers en bedrijven de mogelijkheid om een beoordeling achter te laten op onze website (in de vorm van recensies en antwoorden op dergelijke beoordelingen). Wanneer een gebruiker besluit om een ​​beoordeling te plaatsen van de ervaring met het gekozen verhuisbedrijf, zal Yera Digital deze beoordeling altijd eerst controleren op echtheid voordat het op onze website geplaatst wordt. Ook koppelen wij de beoordeling dan aan het verhuisbedrijf waarnaar de beoordeling verwijst.

De gegevens die wij gebruiken om de beoordeling achter te laten (naam en e-mailadres) worden nooit ofte nimmer aan het verhuisbedrijf doorgegeven. De naam kan alleen zichtbaar zijn als de gebruiker hier zelf voor kiest. Dan worden de gegevens in een niet-anonieme vorm gepubliceerd.

Nadat de beoordeling is gepubliceerd (of niet is gepubliceerd) zal de gebruiker een bevestigingsmail van Yera Digital ontvangen. Ook kan het voorkomen dat er nog een e-mail wordt verzonden waarin om verdere verificatie wordt gevraagd.

Dergelijke beoordelingen moeten:

 • accuraat zijn (wanneer ze feiten vermelden);
 • oprecht worden gehouden (wanneer zij meningen geven);

Recensies mogen niet:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon of entiteit;
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal promoten;
 • geweld bevorderen;
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen;
 • inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van andere personen;
 • naar waarschijnlijkheid iemand misleiden;
 • gemaakt zijn in strijd met enige wettelijke plicht jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een plicht van vertrouwen;
 • illegale activiteiten promoten;
 • bedreigen, misbruiken of inbreuk maken op de privacy van een ander, of irritatie, ongemak of nodeloze angst veroorzaken;
 • iemand anders lastig vallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
 • gebruikt worden om zich voor te doen als een persoon, of gebruikt worden om jouw identiteit of verbondenheid met een ander persoon om te wisselen;
 • de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is;
 • een onwettige handeling bepleiten, bevorderen of ondersteunen.

Verboden gebruik

Onze site mag door jou alleen gebruikt woorden voor legale doeleinden. Je mag deze site niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet of regelgeving;
 • op enige manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 • om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan de onderstaande inhoudsnormen;
 • om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden; of
 • om willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, worms, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere materialen, codes of programma’s die schadelijk of technologisch schadelijk zijn, te introduceren of verzenden.

Je gaat er ook mee akkoord:

 • geen delen van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of opnieuw te verkopen in strijd met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden;
 • om, niet zonder toestemming, toegang te krijgen, te verstoren of te beschadigen van:
  • elk deel van onze site, of enige computers, servers of databases die zijn verbonden met onze site;
  • alle apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;
  • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site;
  • apparatuur, netwerk of software in eigendom van of gebruikt door een derde partij.

Intellectuele eigendomsrechten

Yera Digital is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, zonder beperking, copyright, databaserechten, handelsmerken, handel, zakelijke en domeinnamen, rechten op goodwill) op onze website en de inhoud daarvan. Deze zaken zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Je mag één kopie afdrukken en fragmenten van pagina’s van onze website downloaden voor onderzoeksdoeleinden, maar je mag de papieren of digitale kopieën van alle materialen die je hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en je mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status als auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

Zonder een licentie van ons hiervoor te verkrijgen mag je geen enkel deel van onze inhouden op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden.

Als je een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, wordt jouw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet je alle kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen.

Schending van onze intellectuele eigendomsrechten op onze website kan leiden tot gerechtelijke procedures voor de rechtbank van Nederland.

Toegang tot onze website

Helaas kunnen we niet garanderen dat onze website altijd toegankelijk zal zijn. Het kan soms voorkomen dat de website om verschillende redenen wordt opgeschort, onderbroken of onbeschikbaar is. Ook kunnen wij niet garanderen dat het contact van onze website als volgt zal zijn:

 • Actueel;
 • Vrij van fouten;
 • Bevrijd van bugs of virussen;

Yera Digital is op geen enkel moment aansprakelijk te stellen aan een van de bovengenoemde voorwaarden.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door Nederlands recht.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing zijn op onze site of enige inhoud daarop, expliciet of impliciet.

Yera Digital is niet aansprakelijk voor verlies of schade, hetzij in een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzien, voortvloeiend uit of in verband met:

 • Gebruik of onvermogen om onze website te gebruiken;
 • Gebruik of afhankelijkheid van enige inhoud die wordt weergegeven, of niet op onze website;
 • Gebruik van de dienst geadverteerd op deze website;
 • Verlies van winst, omzet, bedrijf, inkomsten, winst, goodwill of reputatie;
 • Bedrijfsonderbrekingen;
 • Verlies van verwachte besparingen;
 • Enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van onze site of voor het downloaden van alle inhoud erop of op een website die hieraan is gekoppeld;
 • Elk verlies of elke schade die is ontstaan ​​onder de inhoud van websites die zijn gelinkt aan een van de websites van Yera Digital;
 • Enig verlies of enige schade als gevolg van de diensten of producten aangeboden door een bedrijf vermeld op deze website of verbonden met Yera Digital. Mocht je besluiten om te werken met een van de door Yera Digital genoemde bedrijven, dan zul je een contractuele overeenkomst met hen aangaan, en Yera Digital heeft geen contractuele uitspattingen of verantwoordelijkheid ten aanzien van de resultaten;
 • Enig indirect of gevolgschade of schade.

Neem contact met ons op

Om contact met ons op te nemen, kun je ons een e-mail sturen op [email protected]. We zullen er altijd naar streven om zo snel mogelijk te antwoorden.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Yera Digital kan op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden aanbrengen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. Zorg er daarom voor dat je onze voorwaarden regelmatig controleert, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Wij gebruiken cookies om jou de beste ervaring te geven. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer